Udtalelse fra Internationalt Forums landsmøde 2009

Løslad Ahmad Sa’adat og de 10.000 andre palæstinensiske fanger
Stop tortur og isolation i de israelske fængsler


I øjeblikket sidder omkring 10.000 palæstinensere i israelske fængsler, eller ’besættelses-fængsler’ som palæstinenserne kalder dem. En af dem er PFLP’s generalsekretær Ahmad Sa’adat.

Ahmad Sa’adat er – ligesom de fleste andre palæstinensere – fængslet alene på grund af sin politiske modstand og kamp mod Israels besættelse af Palæstina.

Ahmad Sa’adat blev den 25. december 2008 ved en israelsk militærdomstol idømt 30 års fængsel.
Inden da havde Ahmad Sa’adat siddet indespærret i et palæstinensisk selvstyrefængsel – efter en beskidt aftale mellem Israel og det palæstinensiske selvstyre. Fra selvstyrefængslet i Jericho blev han den 14.3.06 af israelsk militær kidnappet og overført til israelsk fængsel.

I over 6 måneder har Sa’adat siddet i total isolation i Ramon fængslet i Naqab ørkenen, uden kontakt med andre fanger, uden besøg af familie og venner og uden adgang til aviser og TV. Kun med en times daglig udgang til fængselsgården iført håndjern.

Ahmad Sa’adat skriver i et brev til den internationale kampagne ”Free Ahmad Sa’adat’ bl.a. følgende: :

”Isolationsfængsling er en heftig krænkelse af internationale humanitære normer og menneskeretsnormer og er en krænkelse af forbudet mod tortur. Isolation tilstræber en systematisk nedbrydelse af menneskets personlighed. Og er i flere tilfælde et instrument til ”levende dødsdom” mod frihedskæmperne”. Og Sa’adat slutter sit brev:

”Fangernes kamp for frihed er en del af det palæstinensiske folks vedvarende kamp for frihed som kun kan ende med et nederlag for besættelsen og en befrielse af hele Palæstinas land”.


Ahmad Sa’adat, PFLP’s generalsekretær, er en internationalt højt respekteret palæstinensisk frihedskæmper. Internationalt Forum kræver øjeblikkelig løsladelse af Ahmad Sa’adat og alle de andre politiske fanger i israelske fængsler. Vi kræver stop for besættelsen. Vi støtter kampen for et FRIT PALÆSTINA.

Internationalt Forum, den 14.-15. november 2009