Sultestrejke på ubestemt tid

PFLP politiske fanger i israelske fængsler indledte den 27. september 2011 en sultestrejke på ubestemt tid i protest mod de israelske myndigheders grove overgreb mod fanger og deres pårørende. Fangerne udsendte den erklæring:

"Vi, medlemmer af Folkefronten til Palæstinas Befrielse i de zionistiske fængsler og arresthuse erklærer overfor det kæmpende palæstinensiske folk og resten af verden følgende:

Vi indleder fra tirsdag morden den 27. september 2011 en sultestrejke på ubestemt tid, som svar på den zionistiske regerings officielle politik og dens facistiske fængselsvæsen. Vi kræver vor ret og værdighed, mens vi kæmper for vore værdier og idealer.

Vore mål med denne sultestrejke er følgende:

1. at få tilendebragt isolationsfgængslingen af vor kammerat, generalsekretæren for PFLP og medlem af PLO's Nationalråd, Ahmas Sa'adat, Abu Ghassan.

2. at få bragt isolationsfængslingen af alle fanger til ophør

3. at få bragt besættelsesmagtens systematiske chikane og ydmygelse af palæstinensere ved vejkontroller og overgange til ophør. En chikane der især rettes mod pårørende, der skal besøge fanger i de israelske fængsler. Desuden at få bragt den vilkårlige afvisning af pårørende til ophør. Det gælder især for fanger fa Gaza. Endvidere at få bragt chikanen og ydmygelserne mod fanger der transporteres mellem fængsler til ophør.

Et af principperne i vor revolution er afvisningen af alle former for uretfærdighed, og vores vilje til at bekæmpe og konfrontere besættelsesmagten overalt, og på vores egen måde. Derfor opfordrer vi også alle palæstinensere og arabiske folk, politiske kræfter og institutioner, menneskerettigheds- og civilsamfundsorganisationer til at støtte os, så vi ikke bliver lette ofre for den brutale besættelsesmagt. Vi forsikrer hele vort folk, og til ære for Palæstinas martyrer, at vi vil fortsætte ad vor vej til sejr.

Æret være martyrerne
Revolutionen skal sejre
Sejren er uafvendelig
"