5 års dagen for bortførelsen af Ahmad Sa'adat

Den 15. marts 2011 er det 5 år siden Israelsk militær stormede det palæstinensiske selvstyres fængsel i Jericho med det formål at bortføre Ahmad Sa'adat og hans kammerater. Den internationale Løslad Ahmad Sa'adat kampagne bruger denne dag til at støtte det palæstinensiske folks krav om løsladelse af alle de 10.000 palæstinensiske politiske fanger fra besættelsesmagtens fængsler, og benytter samtidig dagen til at støtte bestræbelserne på palæstinensisk enhed og modstand mod Osloaftalen. Trods de overgreb og den isolation de udsættes for, fortsætter de palæstinensiske fanger og det palæstinensiske folk med at bekæmpe besættelsen, racismen og de israelske bosættelser, og for at få opfyldt kravene om frihed, selvbestemmelse og ret til hjemvenden.

Siden hans bortførelse er Ahmad Sa'adat blevet udsat for gentagen mishandling, isolation, nægtelse af besøg fra hans familie og nægtelse af lægebehandling i besættelsesmagtens fængsler. Han har siddet i isolation siden 19. marts 2009, og får regelmæssig isolationsbeslutningen fornyet. Trods besættelsesmagtens praksis, der strider mod internationale normer og menneskerettigheds standarder, er det ikke lykkedes den at knække Sa'adat, der fortsætter sin kamp for det palæstinensiske folks rettigheder. Selv om besættelsesmagten kan holde Sa'adat i isolation, har den ikke kunnet isolere hans ord eller ånd. Det palæstinensiske folk og verden står ved hans side.

Årsdagen for bortførelsen af Sa'adat og hans kammerater falder sammen med palæstinensiske aktiviteter for at få bilagt den palæstinensiske politiske splittelse og få begravet Oslo aftalen. Sa'adat blev bortført fra et selvstyre fængsel, der var oprettet indenfor rammerne af Oslo aftalen, og var i den forstand en manifestation af Oslo og splittelsen i den iterne palæstinensiske front.

Den internationale Løslad Ahmad Sa'adat kampagne benytter årsdagen til at gentage Sa'adats støtte til 15. marts demonstrationerne. Hans kone, Alba, har berettet, at Sa'adat den 11. marts opfordrede alle palæstinensere både inde i og udenfor Palæstina til at deltage i demonstrationerne og udtrykte "sine dybtfølte hilsner til den palæstinensiske ungdoms aktiviteter, og at alle de palæstinensiske fanger i besættelsesmagtens fængsler er med dem, støtter deres bevægelse og deres krav."

Den internationale Løslad Ahmad Sa'adat kampagne opfordrer sine støtter i hele verden til at støtte de palæstinensiske 15. marts demonstrationer ved at gennemføre lokale demonstrationer til støtte for et af bevægelsens centrale krav: løsladelsen af de politiske fanger. Vi deler Sa'adats overbevisning om, at det palæstinensiske folk har evnen til at tage initiativet i egne hænder og presse på for forandringer, afslutning på splittelsen og til afslutte Oslo processens destruktive æra.

Det palæstinensiske selvstyres "sikkerhedskoordinering" med besættelsesmagten er årsagen til ikke blot Ahmad Sa'adats fængsling men også fortsatte arrestationer, forfølgelse, tortur og frygt blandt palæstinenserne i de besatte områder. Ahmad Sa'adat solidaritetskampagnen karakteriserer "sikkerhedskoordineringen" som "landsforræderi mod folket og modstanden". "Sikkerhedskoordineringen" er en trussel mod den palæstinensiske sag og det samlede palæstinensiske folk og er et slag i ansigtet mod de mange tusinde palæstinensiske fanger i besættelsesmagtens fængsler. Den truer samtidig de resultater den palæstinensiske revolution gennem årtier har opnået.

Vi gentager vor opfordring til alle organisationer der er aktive i solidariteten med Palæstina, politiske fangers rettigheder og menneskerettigheder om at slutte sig til kampagnen. Samtidig opfordrer vi de internationale myndigheder i form af FN og det Internationale Røde Kors om at påtage sig deres ansvar og påtale de fortsatte overgreb den israelske besættelsesmagt udsætter de palæstinensiske politiske fanger for - deriblandt overgreb på børnefanger og nægtelse af lægebehandling til syge fanger.

Fem år efter Ahmad Sa'adats og hans kammeraters bortførelse fra fængslet i Jericho, fastholder Sa'adat, de palæstinensiske fanger og hele det palæstinensiske folk deres modstand mod besættelse og undertrykkelse. På denne årsdag hilser vi Ahmad Sa'adat og alle palæstinensiske politiske fanger og bekræfter vor vilje til at fortsætte arbejdet til alle palæstinensiske politiske fanger - og hele Palæstina - er befriet.

Ahmad Sa'adat kampagnen