Anbefalere

Nedenstående personer anbefaler 'Løslad Ahmad Sa’adat kampagnen', hvis grundlag er:

- øjeblikkelig løsladelse af Ahmad Sa’adat og de 10.000 andre palæstinensiske politiske fanger
- stop for tortur i israelske fængsler
- respekt for fangernes menneskerettigheder i israelske fængsler

 

 • Fathi al-Abed, Formand for Dansk Palæstinensiske Venskabsforening (DPV)
 • Hardy Hansen, tidl. Forbundsformand for SiD
 • Jan Mathisen, Næstformand i 3F, Hotel & Restauration
 • Finn Sørensen, Næstformand 3F, Industri og Service København
 • Christian Juhl, formand for 3F i Silkeborg
 • Ulla Jessing, Journalist og overlevende fra Holocaust
 • Tue Magnussen, Koordinator på Rehabiliterings- og Forskningscentret for Torturofre (RCT), medlem af FN-forbundets og Helsinki-komiteens bestyrelser
 • Nils Vest, Filminstruktør
 • Christian Braad Thomsen, Filminstruktør, Producent og Forfatter
 • Erik Clausen, Filminstruktør
 • John Ekebjærg Jacobsen, Formand for Stilladsarbejdernes Brancheklub
 • Patrick MacManus, Forfatter
 • Kirsten Bindstrup, Advokat
 • Anni Kanafani, Pædagog
 • Carlo Hansen, Journalist og Forfatter
 • Gritt Uldall-Jessen, Dramatiker
 • Morten Thing, Forskningsbibliotekar, Dr. phil.
 • Poul Møller, Aktivist
 • Anton Nielsen, formand for Horserød Stutthof Foreningen